ปฏิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
23/04/24
13.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
-
25/04/23
13.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
-
28/04/22
13 : 00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
-
27/04/21
13.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ห้อง รอยัล จัสมิน ชั้น แอล โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพมหานคร
-
02/07/20
13.00 - 15.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ห้องรอยอลจัสมิน โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
-
22/04/19
13:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้องบอลลูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
23/04/18
13:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ห้อง พาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
-
24/04/17
13.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องเบญจพร ชั้น 4 โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
-
25/04/16
13.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
-