ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวสุพิชญา ขุนทรง

ที่อยู่ :
2044 อาคารชวนะนันท์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
02-3144101 ต่อ 423
อีเมล์ :
supichaya@vcbpalmoil.com