ติดต่อเรา

วิจิตรภัณฑ์ กรุ๊ป

ที่อยู่ :
2044 อาคารชวนะนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
0-2314-4101-5
แฟกซ์ :
0-2319-7989, 0-2319-0921
อีเมล์ :
vpo.admin@vcbpalmoil.com

ติดต่อ โรงงาน

แห่งที่ 1 โรงงานท่าแซะ

ที่อยู่ :
29 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ :
077-630-891-3
แฟกซ์ :
077-630-894

แห่งที่ 2 โรงงานทุ่งคา

ที่อยู่ :
170 หมู่ 6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86100
โทรศัพท์ :
077-641-603,077-641-606
แฟกซ์ :
077-641-606

แบบฟอร์มติดต่อ