หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สัดส่วนการขายปี 2566

ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวสุพิชญา ขุนทรง

2044 อาคารชวนะนันท์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310

02-3144101 ต่อ 423
supichaya@vcbpalmoil.com

รายงานประจำปี
2565

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์และคำอธิบาย
ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

ดาวน์โหลด