ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
ได้ร่วมกับ บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด
ส่งมอบมังคุดของเกษตรกรชวนสวนมังคุด
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม...
2021-08-25 10:47:44 เพิ่มเติม
ฟรี! การจัดการสวนปาล์มน้ำมันและเก็บตัวอย่างใบ ครั้งที่ 11
ขอเชิญ เกษตรกรชาวสวนปาล์มเข้าร่วมอบรม ...
2017-01-12 11:17:57 เพิ่มเติม
 
ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชุมพร มกราคม 2560
ด้วยความห่วงใย.. บริษัทขอเป็นกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่ง...
2017-01-12 09:40:21 เพิ่มเติม
ฟรี! การจัดการสวนปาล์มและการวิเคราะห์ใบปาล์ม ครั้งที่ 10
ขอเชิญ เกษตรกรชาวสวนปาล์มเข้าร่วมอบรม ...
2015-12-14 11:25:54 เพิ่มเติม