เมล็ดในปาล์ม

เมล็ดในปาล์ม
(Palm Kernel)

ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มทะลาย

บริษัทฯ จะได้เมล็ดในปาล์มซึ่งเป็นแก่นที่อยู่ในสุดของผลปาล์ม มีลักษณะเป็นเมล็ด สีขาวขุ่น และแข็งมาก ส่วนใหญ่จะนำเมล็ดในปาล์มไปสกัดเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม และนำน้ำมันเมล็ดในปาล์มไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเนยเทียม ขนมปัง และไขมันที่ใช้ในการทำอาหาร เครื่องสำอาง อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ และเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของอุตสาหกรรมโอลีโอเคมี เป็นต้น และกากเมล็ดในจะนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์